Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

terazjestlato
17:42
Nigdy nie zapominaj o sobie. Codziennie pytaj siebie, czy jesteś szczęśliwy.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
17:39
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

terazjestlato
17:34
3134 c110 500
Reposted fromfeegloo feegloo viawszystkodupa wszystkodupa
terazjestlato
17:32
7661 a955 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
terazjestlato
17:32
3999 feb7 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viawszystkodupa wszystkodupa
terazjestlato
17:31
2484 8b37 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viawszystkodupa wszystkodupa
terazjestlato
17:29
Reposted fromdftba dftba viaMtsen Mtsen
terazjestlato
17:28
2283 2025 500
Reposted frommangoe mangoe viaMtsen Mtsen
terazjestlato
17:28
Reposted fromFlau Flau
terazjestlato
17:28
8724 7667 500
Reposted froms3 s3 viaoxygenium oxygenium
terazjestlato
17:27
Odejdź od ludzi, którzy depczą poczucie twojej wartości. Odejdź od człowieka, który kradnie twój spokój, a w zamian oferuje ci tylko zmartwienia i niepotrzebny stres. Od kogoś, kto nie dostrzega swoich błędów, a wytyka palcami twoje. Nie męcz się, odejdź od tego, co ci nie służy.
— Tomasz Antosiewicz
terazjestlato
17:26
Mówią, że w życiu napotykamy na dwie wielkie miłości. Pierwsza z nich, to ta z którą spędzasz całe życie i zawierasz związek małżeński. Może to być ojciec, lub matka twoich dzieci… To osoba, która najlepiej cię rozumie i to właśnie dlatego postanawiasz spędzić z nią resztę swojego życia… Mówią też, że w życiu jest tak druga z miłości – ta, którą zawsze tracisz. Jest to osoba, która była z tobą związana do tego stopnia, że wasza chemia przekraczała wszelkie pojęcie. To właśnie z tego powodu nigdy nie mogliście dojść do szczęśliwego zakończenia. Aż pewnego dnia przestajesz próbować… Poddajesz się i szukasz tej drugiej osoby, aż wreszcie udaje ci się ją odnaleźć. Zapewniam cię jednak, że nigdy nie zaznasz już nocy bez potrzeby jej pocałunku, czy choćby nawet kłótni. Wiesz o kim mówię, bo czytając to jej imię przyszło ci na myśl. Pozbędziesz się jej lub jego. Przestaniesz cierpieć i odnajdziesz spokój (zastąpi go równowaga). Zapewniam cię jednak, że nie zaznasz dnia, kiedy nie będziesz pragnął, aby ci przeszkodziła. Czasami trudniej jest kłócić się z kimś kogo kochasz, niż kochać się z kimś, na kim ci zależy.
— Paulo Coelho
terazjestlato
17:25
Jeśli człowiek w dzieciństwie nie zaznał miłości, opieki, oparcia i poczucia przynależności, to choćby żył w rodzinie w sensie formalnym pełnej, będzie podejrzliwy i lękowy, niekoniecznie w sposób wyraźnie psychopatologiczny. 
Bywają ludzie niezwykle inteligentni i wykształceni, którzy mają jednak poczucie ciągłego zagrożenia porażką, co sprawia, że często przegrywają. Wysoka inteligencja i inne walory ustępują wobec poczucia odrzucenia i trauma z wczesnego dzieciństwa triumfuje.
— Maria Orwid - "Trauma"
terazjestlato
07:10
3422 c6c3 500
Reposted fromdivi divi viatobecontinued tobecontinued

January 22 2020

terazjestlato
13:34
8259 cd24 500
terazjestlato
13:33
8070 2cf6 500
Reposted fromowca owca viadivi divi
terazjestlato
13:33
9759 7c8b 500
Reposted frompiehus piehus viay-xcv-y y-xcv-y
terazjestlato
13:31
0999 8475 500
samotna mama trujki
Reposted frompankamien pankamien viayikes yikes
terazjestlato
13:31
2030 0d36 500
Reposted fromwentyl wentyl viayikes yikes

January 21 2020

terazjestlato
20:11

Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaaabeecee aaabeecee viafou fou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl