Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

terazjestlato
21:46
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaifyouleave ifyouleave
21:23
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viakikkeer kikkeer
terazjestlato
21:23
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej?
— Kasia Bulicz-Kasprzak - "Nie licząc kota"
terazjestlato
21:23
(...) dostajesz to, czego szukasz. Kiedy szukasz u kobiety miłości, dostajesz miłość. Szukasz gówna, gówno dostajesz. Za szmal kupujesz obecność, a nie uczucia. Kupujesz wsady, nie wierność.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viawakemeupx wakemeupx
terazjestlato
21:04
Każdy lubi grać w udawanie. Oczywiście rodzaje tych gier mogą się bardzo różnić. Czasami udajemy, że nasza praca nie będzie kolidować z naszym rodzinnym życiem. Czasem wydaje nam się, że niektóre związki są bardziej znaczące, a nie są. Czasami udajemy, aby przekonać samych siebie, że nasze sekrety nie są wcale tak straszne.(...) gra w udawanie jest prosta. Zaczynasz od okłamywania siebie. I jeśli sprawisz, że inni uwierzą w te kłamstwa, wygrywasz.
— Gotowe na wszystko
Reposted fromwhyme whyme viaaksamitt aksamitt

November 02 2018

terazjestlato
21:59
8482 6acc 500
Reposted fromderletzteschrei derletzteschrei viabanshe banshe
terazjestlato
21:59
5561 d176 500
Reposted fromkartoNik kartoNik vianiezwyykla niezwyykla
terazjestlato
21:58
1512 795d 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viabanshe banshe
terazjestlato
21:58
Wszystko mówi o miłości, a ty jesteś sama. Czasopisma, radio, piosenki, mówią tylko o miłości, od samego początku cały wszechświat zdąża niczym centralny słup w namiocie cyrkowym ku temu jednemu celowi, ku spełnieniu tej jednej nadziei, a ty jesteś sama. (...) Marzysz już tylko o jednym: iść przez życie u czyjegoś boku i patrzeć, jak wszystkie przeszkody padają jedna po drugiej, móc sobie powiedzieć, że żyjesz, istnieć nareszcie ufnie i przyjemnie, może przeżywać bankructwo swoich iluzji, lecz przeżywać to we dwoje, znaleźć choćby kogoś takiego z kim dobrze jest porozmawiać. Poznać kogoś: ta obsesja towarzyszy ci w dzień i w nocy, kradnie ci sen, sprawia, że gorzkniejesz i tracisz nadzieję. I jesteś sama.
— S. Ortiz - "Panna Samotne Serce"
Reposted fromkredka kredka viahavingdreams havingdreams
terazjestlato
21:57
7536 f46d 500
Reposted fromtfu tfu viaPaseroVirus PaseroVirus
terazjestlato
21:56
8141 f30a 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viabanshe banshe

October 20 2018

terazjestlato
20:55
(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawiks wiks
terazjestlato
20:54
8453 7b10
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer

October 07 2018

terazjestlato
20:50
3860 e372
Reposted fromregcord regcord viastraycat straycat
terazjestlato
20:46
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadelein delein
terazjestlato
20:38
Chęć stania się kimś innym jest marnotrawstwem osoby, którą jesteś.
— Marylin Monroe
Reposted fromkrn krn viasugarvenom sugarvenom
terazjestlato
20:36
Reposted fromPoranny Poranny viainvincible invincible
terazjestlato
20:35
terazjestlato
20:32

Zapisz
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viainvincible invincible
terazjestlato
20:31
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viainvincible invincible
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl