Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

terazjestlato
13:11
4117 243a
Reposted fromgplyr gplyr

October 06 2017

20:42
9851 ea25

monstermonstre:

markv5:

Заказчик не просто доволен. Он поражен….

The customer is not just satisfied. He is amazed ….

Reposted fromcarolinecrane carolinecrane

September 12 2017

09:55
terazjestlato
07:55
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaintotheblack intotheblack

September 08 2017

terazjestlato
19:45
terazjestlato
19:44
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viazupamarzen zupamarzen

August 16 2017

terazjestlato
20:31
2365 1382
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaamelinowa amelinowa
terazjestlato
20:26

August 15 2017

terazjestlato
19:18
3272 96da 500
terazjestlato
19:15
3077 fd95 500
Reposted fromtfu tfu viaTehawanka Tehawanka
terazjestlato
19:14
3621 8ea9 500
Reposted fromoutoflove outoflove viasensation sensation
terazjestlato
19:06
"Mężczyzna, który jest Ci przeznaczony przyjdzie do Ciebie bez żadnej magii. Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go zniechęcić. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym Twoim. Przyzywanie go nie przyniesie więc szczęścia, tylko ból." - Magdalena Kozak
Reposted fromolvide olvide viatoniewszystko toniewszystko
terazjestlato
17:59
0931 4450
Reposted fromscorpix scorpix viamyszkaminnie myszkaminnie

August 14 2017

terazjestlato
20:36
"(...)
   Zapamiętajcie kochane - jeśli kobieta nie posługuje się swoją kobiecością to czym się posługuje? .....Męskością. .... I oczywiście od razu przegrywa a to dlatego, że nie jest mężczyzną! Jedyną możliwością dla kobiety aby walczyć o swoje ( czy to jest uwaga najbardziej nieprzystępnego mężczyzny czy też zachowanie miłości w rodzinie itd.) to być Kobietą! Działać po kobiecemu!

     Co znaczy "działać po kobiecemu" ?  To oznacza całym swoim wyglądem przejawiać piękno - zarówno piękno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Nie powinna to być wydmuszka w ładnym opakowaniu ani też jakaś "niechluja" z pięknym światem wewnętrznym. We wszystkim jest ważna harmonia! Kobiety boją się być wyrazistymi, boją się wyrażać siebie, ubierają się na czarno, noszą szare chusty i przy tym mają nadzieję, że mężczyźni je zauważą.  Ale dla mężczyzn ważnym jest zobaczenie piękna, widzieć obok siebie słoneczko, które jaskrawo świeci.

  To oznacza być spełnioną i szczęśliwą. Wskaźnikiem naszego spełnienia jest bezwarunkowy uśmiech. Spójrz w tej chwili na siebie - uśmiechasz się czy też siedzisz z buzią jak szara chmurka? Jeśli jest to wariant 2. to musisz pilnie zwiększać zapas kobiecej energii, rzucić wszelkie zadania, oderwać się od czytania niniejszego artykułu i iść rozkoszować się życiem, radować się przyjemnymi doświadczeniami.
  Drogie kobiety - mężczyźni ubóstwiają nasze uśmiechy! Dla nich gotowi są na heroiczne postępki i dokonania,  gotowi są być dla nas najbardziej szlachetni, najbardziej szczodrzy, najbardziej męscy, o ile nie będziemy rozmawiać z nimi w tonie pretensji i niezadowolenia lecz ze szczerym uśmiechem i czułością w głosie!

  To oznacza być tętniącą życiem i pełną energii.  Kobiety często sądzą, że mężczyźni - szczególnie ci w zaawansowanym wieku - ciągną do młodszych dziewcząt. To wcale nie tak!  Mężczyzn pociągają dziewczyny "energetyczne"! Jeśli masz lat 50 i potrafisz być pełną życia i energii to mężczyzna nigdzie od ciebie nie pójdzie! A to dlatego, że mężczyzna funkcjonuje na kobiecej energii tak jak samochód na benzynie.  Niezbędna jest dla niego nieustanne "doładowanie" - potwierdzają to sami mężczyźni. Przypomnijcie sobie powiedzenie mężczyzny o kobiecie: "pragnę jej".  No właśnie, dokładnie tak - pragnie.  Wszak kobieta tak jak woda zasila swojego mężczyznę, daje mu energię, siłę, możliwość osiągania dowolnych szczytów! Kobieta może brać energię z czego tylko chce: z natury, zakupów, jakichkolwiek zewnętrznych czynników, miłych emocji. Mężczyźni takiej możliwości nie mają - oni biorą energię właśnie od kobiety.
(...)"
https://michalxl600.blogspot.com/2015/10/mezczyzna-funkcjonuje-na-kobiecej.html?spref=fb
Reposted fromcathandcat cathandcat
terazjestlato
19:28

August 12 2017

21:48
6998 862b
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viaoutofmyhead outofmyhead
21:47
21:46
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

terazjestlato
21:42
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad dwadzieścia lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese

August 07 2017

terazjestlato
18:36
„Pytać trzeba przede wszystkim nie o to, skąd pochodzą słowa i kto je wypowiada, ale o to, w co w tej grze fikcji mamy wierzyć, co zobaczyć, co nienawidzić, kochać, podziwiać, z czym polemizować, czego się lękach, a co czcić.” 
— Mieke Bal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl