Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

terazjestlato
20:12
0134 696f
terazjestlato
20:03
0803 bda6 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viasofakante sofakante
terazjestlato
20:02
0609 c67d 500
Reposted fromTamahl Tamahl viavongoogen vongoogen
terazjestlato
20:01
7434 49e5 500
Reposted fromgrobson grobson viavongoogen vongoogen
terazjestlato
20:01
0218 d911 500
20:01
0409 44a4 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viafreska freska
terazjestlato
20:00
7030 0fe2 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaimpressive impressive
terazjestlato
19:59
Nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. Raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— Małgorzata Halber w magazynie "Wysokie Obcasy", 7 marca 2015 r.
terazjestlato
19:59
Reposted fromFlau Flau viavictorian victorian
terazjestlato
19:57
1490 56c2 500
boli. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
19:57
7390 ba8c 500

fhlorant:

Expensive but I love to admire them.

Shades from nars
Reposted fromerial erial viaskynetpizza skynetpizza
terazjestlato
19:57
Reposted fromshakeme shakeme viakokoloko kokoloko
terazjestlato
19:56
(...) pranie skarpet jest nudne. (...) gotowanie jest nudne. Ale chcę takiego faceta, z którym się tym praniem nie znudzę. Który sam coś ugotuje. Do którego chcę wracać. Który, jak mam chujowy dzień, to mnie wysłucha, zrozumie i porozmawia. A ja porozmawiam z nim. Jak do tego będzie jeszcze dobry seks, to super
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viashegone shegone
terazjestlato
19:55
5524 f852 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacyna cyna
terazjestlato
19:48
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viashegone shegone
terazjestlato
19:40
6163 c428 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viashegone shegone
terazjestlato
19:40
5262 1045 500
Reposted frompiehus piehus viagr8dizaster gr8dizaster
terazjestlato
19:39
1169 81c1 500
Reposted froms3 s3 viabakatson bakatson

July 14 2019

terazjestlato
21:25
9185 0542 500
Reposted fromnonperfect nonperfect
terazjestlato
21:23
9498 8ac2
Reposted fromJustVicky JustVicky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl