Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

18:08
terazjestlato
18:05
Ludzie boją się zmian. A ja się właśnie boję, że nic się nie zmieni...
— nie chcę żeby tak już było zawsze.
Reposted fromdepresja depresja viaRozaa Rozaa
terazjestlato
12:53
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viadziza dziza

March 23 2017

terazjestlato
13:35
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
13:34

March 20 2017

terazjestlato
20:32
A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,

z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto.
terazjestlato
15:53
Przyjdzie  taki czas że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży
Reposted fromLaColie LaColie viaOkruszek Okruszek
terazjestlato
15:52
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianonecares nonecares
terazjestlato
15:52
Człowiek jest do wszystkiego w stanie przywyknąć. Wytrzymuje ból, zrywa kontakt, zaczyna, zapomina , zdarza mu się zaprzepaścić największe namiętności. Ale czasami wystarczy byle głupstwo by się przekonać, że te drzwi tak na prawdę nigdy nie zostały zamknięte na klucz.
— Federico Moccia
terazjestlato
15:52
5034 c572 500
Reposted fromNajada Najada viaxmonroex xmonroex
terazjestlato
15:46
0492 621e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiteandra kiteandra
terazjestlato
15:46
8009 1f97
Reposted fromsoSad soSad viainaf inaf
terazjestlato
15:42
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viaxmonroex xmonroex
terazjestlato
15:40
Zawsze bądź ostrożny, jeżeli chodzi o plotki na temat kobiety. Przeważnie pochodzą od mężczyzny, który nie może jej mieć, lub kobiety, która nie może z nią konkurować.
Reposted fromcel cel viamiimi miimi
terazjestlato
15:37
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamiimi miimi
terazjestlato
15:35
2524 7697 500
Reposted fromtfu tfu viaeffic effic
terazjestlato
10:26
1349 eacd 500
Tajemnica długowieczności z roku 1934.
terazjestlato
10:05
2854 4ed6
Reposted fromskrzacik skrzacik viaikari ikari
10:04
5039 e471 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viahomczi homczi
terazjestlato
10:04
5465 5435
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viahomczi homczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl